Poslovni uvjeti

Opći uvjeti poslovanja dudrsaw.hr

Visoka kvaliteta i tradicija listova pile DUDRSAW skupa s našim perfektnim varovima vam daju sigurnost najboljeg odabira.

1. Uvodna odredba

1. Ovi trgovinski uvjeti važe za kupnju u internet prodavnici dudrsaw.hr. S ovom internet prodavnicom radi tvrtka Dudr Company s.r.o. Sjedište tvrtke: Dudr Company s.r.o., Do Polí 563, Zlín 760 01, IB:29305489, PIB: CZ29305489. Ispostava: Dudr Company s.r.o., Machovská ul. Areál Tofa 763 62 Tlumačov. Uvjeti bliže ustanovljavaju i određuju prava i obveze prodavca i kupca.

h4>2. Kad i kako ću dobiti robu?

Nakon potvrđivanja narudžbe e-mailom je narudžba valjana i kod nas evidentirana. Većina uobičajene robe se nalazi na skladištu, zvog toga je expediramo neprekidno. Kontaktairat ćemo vas. U Češkoj vam pošiljka stigne u roku od 1–2 dana od ekspediranja na vašu adresu. U Slovačku u roku od 2–4 dana.

3. Prijevoz

Z prijevoz po Češkoj i po Slovačkoj koristimo prijevoznika DPD. Roba se šalje pouzećem, na fakturu ili se može preuzeti osobno.

4. Narudžba i sklapanje ugovora o kupnji

 1. Sve narudžbe dostavljene posredstvom internet trgovine dudrsaw.hr su obvezujuće. Dostavljanjem narudžbe kupac potvrđuje da je upoznat s ovim trgovinskim uvjetima uključujući i uvjete reklamiranja i da je s istim suglasan.
 2. Narudžbina je prijedlog za kupoprodajni ugovor. Kupoprodajni ugovor nastaje u trenutku kada je produkt preuzet od strane kupca.
 3. Uvjet za valjanost elektronske narudžbe je popunjavanje svih na formularu traženih podataka i pripadajućih elemenata.
 4. Mjesto isporuke robe je adresa navedena od strane kupca u registracijskom formularu.
 5. Pravo vlasništva robe prelazi na kupca pod uvjetom da je platio cijenu kupnje preuzimanjem te robe.
 6. Nakon popune registracijskog formulara ili obvezujuće narudžbe u okviru internet trgovine dudrsaw.hr kupac daje prodavcu suglasnost za prikupljanje i arhiviranje osobnih podataka o kupcu i njegovim kupnjama.  
 7. Cijene listova pile navedene su uključujući i varenje.

Prodavac ima pravo odbiti realiziranje narudžbe, ako su podatci u narudžbi nepotpuni ili izazivaju sumnju o stvarnoj namjeri klijenta naručiti robu. O ovom odbijanju pošalje prodavac informaciju na e-mail adresu klijenta.

5. Odstupanje od kupoprodajnog ugovora (vraćanje produkta)

Sva nuđena roba u internet trgovini obchodu dudrsaw.hr podešena je prema želji klijenta, daklae kupac ne može prema stavku 7 novele građanskog zakonika br.367/2000 odstupiti od ugovora o kupnji.

6. Vansudsko rešenje potrošnih konflikata.

U smislu odredaba § 1820 stavak 1) slovo j) građanskog zakonika i § 14 stavak 1 i § 20d sljedećih zakona br. 634/1992, o zaštiti portošača prodava obavještava da s prijedlogom za vansudsko rješavanje potrošačkog spora se potrošač može obratiti organu vansudskog rješavanja potrošačkih sporova, a to je Češka trgovinska inspekcija na internet stranicama www.coi.cz. Češka trgovinska inspekcija rješava prijedloge za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova na način i pod uvjetima koji su određeni odgovarajućim pravnim propisima. Radi isključenja sumnji nikakva odredba ovih uvjeta ne isključuje mogućnost potrošača obratiti se sa svojim prijedlogom građanskom sudu.

Za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz ugovora o kupnji je nadležna Češka trgovinska inspekcija sa sjedištem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internet adresa: www.coi.cz. Platforma za rješavanje sporosva on-line koja se nalazi na internet adresi http://ec.europa.eu/ consumers/odr može se iskoristiti pri rješavanju sporova među prodavcem i kupcem iz ugovora o kupnji.

7. Zaključne odredbe

 1. Ovi trgovinski uvjeti važe u takvom izdanju kakvo je navedeno na internet stranicama prodavca na dan slanja elektronske narudžbe od strane kupca.
 2. Slanjem elektronske narudžbe kupac bez primedbi prihvata sve odredbe trgovinskih uvjeta u takvom izdanju koje važi na dan slanja narudžbe, kao i na dan slanja narudžbe, važe´vu cijenu naručene robe uključujući i troškove prijevoza ili poštarinu navaedene u internet trgovini dudrsaw.hr, ako u konkretnom slučaju nije dogovoreno drukčije, za što moraju postojati dokazi. POslanom naraudžbom je kupac neopozivo u obvezi.
 3. Storno narudžbe klijent ne može izvršiti. U svakom slučaju neophodan je dogovor s prodavcem.
 4. Učesnici su se izričito dogovorili u smislu odrredaba § 262 stavak 1 trgovinskog zakonika da ako uvjetima anije izričito dogovoreno, njehova se orava i obveze upravljaju prema trgovinskom zakonniku, posebice njegovim odr. § 409 i sljedećim.