Pravila zaštite osobnih podataka

Uvjeti zaštite osobnih podataka

 

I. Osnovne odredbe

1.    Čuvar osobnih podataka prema čl. 4 točka 7 Direktive Europskog parlamenta i Savjeta (EU) 2016/679 o čuvanju osobnih podataka fizičkih osoba u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju ovih podataka (u daljem tekstu samo: „GDPR”) je Dudr Company s.r.o.

IČ 29305489,sa sjedištem Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ (u daljem tekstu samo: „čuvar“).

2.    Kontaktni podatci za čuvara su

adresa: Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ

email: simecek@simonds.cz

telefon: +420776872258

3.    Osobnim podatcima se smatrajuj sve informacije i identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati; identificirana fizička osoba je fizička osoba, koju možemo direktno ili indirektvno identificirati, pogotovo poveznicom na određeni identifikator, na primjer ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikator za mrežu ili ne jedan ili više posebnih fizičkih, fizioloških, genetskih, psihičkih, ekonomskih, kulturnih ili društvenih elemenata identiteta ove fizičke osobe.

4.            Čuvar nije ustanovio povjerenike za čuvanje osobnih podataka.

II. Izvori i kategorije obrađivanih osobnih podataka

1.    Čuvar obrađuje osobne podatke koje ste mu dali ili osobne podatke koje je dobio na osnovi izvršavanja vaše narudžbe.

2.    Čuvar obrađuje Vaše identifikacijske i kontaktne podatke i podatke neophodne za izvršavanje ugovora.

 

III. Zakonski razlog i namjena obrade osobnih podataka

1.    Zakonski razlog za obradu osobnih podataka je

·         izvršavanje ugovora između Vas i čuvara prema čl. 6 stavak 1 slovo b) GDPR,

·         obrazloživo interesovanje čuvara za osiguravanje izravnog marketingau (posebice za slanje poslovnih obavijesti i newslettera) prema čl. 6 stavak 1 slovo f) GDPR,

·         Vaša suglasnost s obradom u svrhu osiguravanja izravnog marketinga (posebice za slanje poslovnih obavijesti i newslettera) prema čl. 6 stavak 1 slovo a) GDPR u svezi s § 7 stavak 2 zakona br. 480/2004 Sb., o nekim uslugama informacijske tvrtke u slučaju da nije došlo do narudžbe ili usluge.

2.    Svrha obrade osobnih podataka je

·         izvršenje Vaše narudžbe i izvršenje prava i obvezakoje proizilaze iz ugovornog odnosa između Vas i čuvara; prilikom naručivanja su potrebni lični podaci koji su bitni za uspešno poručivanje (ime i adresa, kontakt), davanje ličnih podataka je obavezni uslov za zatvaranje i ispunjavanje ugovora, bez davanja ličnih podataka nije moguće potpisati ugovor, ili ga od strane administratora ispuniti,

·         slanje poslovnih obavijesti i izvršavanje drugih marketinških aktivnosti.

3.    Od strane čuvara ne dolazi do automatksog individualnog odlučivanja u smislu čl. 22 GDPR.

 

IV. Vrijeme čuvanja podataka

1.    Čuvar čuva osobne poodatke

·         za vrijeme neophodno za izvršavanje prava i obveza koje proizilaze iz ugovornog odnosa između Vas i čuvara i realizacije prava iz ovih ugovornih odnosa (do isteka 15 godina od završetka ugovornog odnosa).

·         periodu, pre nego što je odobrena obrada ličnih podataka u svrhu marketinga je 10 godina, ako su lični podaci obrađeni na osnovu saglasnosti.

2.    Nakon isteka vremena čuvanja osobnih podataka čuvar osobne podatke izbriše.

 

V. Primatelji osobnih podataka (poddobavljačai čuvara)

1.    Primatelji osobnih podataka su osobe

·         koje učestvuju u isporuci robe i realizaciji uplata na osnovi ugovora,

·         koje izvršavaju usluge u radu e-shopa i druge usluge u svezi s radom e-shopa,

·         koje izvršavaju marketinške usluge.

2.    Čuvar nema namjeru predati osobne podatke u treću zemlju (u zemlju izvan EU) ili međunarodnoj organizaciji. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama su pružatelji mailing usluga / cloud usluga.

 

VI. Vaša prava

1.    Prema uvjetima navedenim u GDPR imate

·         pravo na dostupnost prema svojim osobnim podatcima prema čl. 15 GDPR,

·         pravo na ispravke u svojim osobnim podatcima prema čl. 16 GDPR, eventualno na ograničenje obrade prema čl. 18 GDPR.

·         pravo na brisanje osobnih podataka prema čl. 17 GDPR.

·         pravo na podnošenje prigovora protiv obrade prema čl. 21 GDPR i

·         pravo na prenošenje podataka prema čl. 20 GDPR.

·         pravo opozvati suglasnost s obradom pismenim ili elektronskim putem na adresi ili emailu čuvara navedenom u čl. III ovih uvjeta.

2.    Dalje imate pravo podnijeti žalbu kod Ureda za čuvanje osobnih podataka u slučaju, ako smatrate da je Vaše pravo na čuvanje osobnih podataka povrijeđeno.

 

VII. Uvjeti osiguranja osobnih podataka

1.    Čuvar izjavljuje da je primijenio sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje čuvanja osobnih podataka.

2.    Čuvar je primijenio tehničke mjere za osiguranje za čuvanje osobnih podataka u datotekama i u pisanom obliku.

3.    Čuvar izjavljuje da osobnim podatcima mogu prilaziti samo osobe koje on za to ovlasti.

 

VIII. Zaključne odredbe

1.    Slanjem narudžbine iz internet narudžbenog formulara potvrđujete, da ste upoznati sa uvjetima zaštite ličnih i da u potpunosti pristajete na to.

2.    S ovim uvjetima ste susglasni obilježivanjem suglasnost posredstvom internet formulara. Obilježavanjem suglasnosti potvrđujete da ste upoznati s uvjetima čuvanja osobnih podataka i da ih u cjelosti prihvatate.

3.    Administrator ima pravo da ove uvjete promjeni. Novu verziju uvjeta zaštite lisčnih podataka će objaviti na svojim internet stranicama i istovrjemeno će vam poslati novu verziju ovih uvjeta na vaš email. Vaš email koji ste mu dali.

 

Ovi uvjeti stupaju na snagu na dan 11.4.2019