Servis

Servis

Klijentski servis za nas nije samo marketing faza. Brinemo o našim klijentima. Doći ćemo, pomoći ćemo sa odabirom ispravnog lista pile, obučiti ćemo personal, prekontrolisati ćemo stanje pile, izmeriti čemo napor i gustinu rashladne tekućine. A kad imate prilikom rezanja probleme? Tu smo za vas uvek na telefonskoj liniji. Javite se i doći ćemo kod vas. Pomoći ćemo vam, namestiti ćemo pilu i rešiti rešiti problem. To sve besplatno.