Osnovna terminologija lista pile

U ovom ćemo se članku usredočiti na osnovne pojmove iz sfere listova pile.

Tračna pila s dva kotača
Tračna pila s dva kotača

1) Tračna pila

Tračna pila je strojni alat s dva (iznimno tri) pokretna kotača - rotora, od kojih je jedan na motorni pogon. Na vanjskom obodu rotora je montiran je i zategnut list pile. Rubovi su međusobno zavareni i tako nastaje takozvani beskonačni list (njegovo kretanje nije naprijed i nazad kao kod zakrivljene pile ili starijih strojnih pila, već zupci se pomiču naprijed prema materijalu koji se reže). Napetost lista pile je 150-250 Nm/mm2, ovisno o vrsti i širini.

Alternativni nazivi: 

 • Traka

Osnovna podjela:

 • Tračna pila za obradu drveta,
 • Tračna pila za obradu metala,
 • Tračna pila za dijeljenje mesa i kostiju,
 • Tračna pila za rezanje specijalnih materijala.

Nabavna cijena:

Prema namjeni i tipu 75 € - 385 000 €. Za majstore se cijena uobičajene tračne pile kreće oko 300 €.

 

 

sbx one
sbx one

2) Listovi pile

Alat za obradu izrađen je d uskog lista od ugljičnog čelika (uglavnom listovi za drvo) ili od opružnog čelika (uglavnom listovi za metal) s urezanim, brušenim ili glodanim zubima. Rad koji list za pilu stvara naziva se lomljenje. Kretanje zuba tračne pile prema materijalu i pritisak na list ili na materijal stvara strugotinu na vrhu zuba koja se nakuplja u razmaku između zuba, a nakon izlaska zuba iz materijala strugotina ispadne van ili je pometena.

Alternativni nazivi:

 • Traka za pilu,
 • Tračna pila,
 • List za pilu,
 • listovi za pilu,
 • listić,
 • mala pila,
 • i drugi manje poznati nazivi.

Nabavka listova pile:

Članci s odabirom listova pile:

geometrija_lista_pile_
geometrija_lista_pile_

3) Zub lista pile

Geometrija zuba određuje kako će se list ponašati u rezu, kako će odvoditi strugotinu, koliko će biti otporan na vibracije i udarce. Osnovni parametri geometrije zuba su: Kut čela, kut grebena, visina zuba, razmak između zuba (razmak između vrhova) i širina presjeka. Zubi lista pile najvažniji su, a ujedno i najviše opterećeni dio lista pile, jer osiguravaju sam rad (stvaranje strugotine) i su u direktnom dodiru s materijalom.

Materijal zubaca i njihova tvrdoća se razlikuju odvisno od toga, za koji materijal je list pile namijenjen:

 • Kaljeni zupci: Namijenjeni su posebice za drvo. U traku od ugljičastsog čelika izglodani su oblici zubaca, vrhovi su kaljeni na 62 HRc. Povoljnost ovog lista čini niska cijena.
 • Bimetalni zupci: Namijenjeni su posebice na´´za rezanje metala. Na traku od opružnog čelika laserom je navarena traka od HSS brzoreznog čelika. Nakon toga su u traku izglodani ili izbrušeni zupci, tako da HSS materijal ostane samo na vrhu zupca. TVrdoća vrhova HSS je 67-69 HRc. Povoljnost ove konstrukcije je doba odnos cijena/snaga, otpornost na oštećenje i veliki spaktar materijala koji se mogu rezati (univerzalnost upotrebe). 
 • Karbidni zubci: Namijenjeni su za rezanje tvrdih čelika i legura titana, posebnih kompozicionih materijala, građevinskih materijala, abrazivnih poroznih materijala i za mnoga druga primjenjivanja. Na traku od opružnog čelika zavarene su kuglice od wolfram karbida koje se zatim bruse na preciznim brusilicama sa svih strana u željeni oblik. Tvrdoća zuba je 92 HRc Prednost ovog rješenja je vrlo čist rez i mogućnost rezanja problematičnih materijala. Nedostatak je visoka cijena. Alternativni nazivi su: Vidium listovi, karbidni listovi, TCT pile (skraćenica od eng. Tungsten Carbide Tips = zubci od wolfram karbida).
 • Stelitni zupci: Namijenjeni su za rezanje stabala s profesionalnim pilama za stabla. U traku su usečeni zupci, na njihove vrhove su navarene kuglice stelita koje su nakon toga izbrušene slično kao kod karbidnog lista. VIše o traka sa stelitom naći ćete na www.dudr.en
   

Kod zupca pile je važan parametar kut čela:

 • Viši do visoki kut čela (tzv. pozitivan i superpozitivan zubac) se koristi za rezanje tvrdih i žilavih materijala – kod listova za drvo se radi o geometriji Hook, kod listova za metal se radi o geometriji SiClone.
 • Kut čela 0 pogodan je za rezanje uobičajenih konstrukcijskih materijala. Za rezanje drveta koristimo Regular i Skip, za rezanje metala odgovara Epic i SBX

Kut ivice i njegov oblik igraju ulogu kod otpornosti zupca na oštećenje i određuju veličinu razmaka između zubaca.

 • Manji kut ivice predstavlja robustniji zubac otporan na oštećenje, no razmak između zubaca je manji i nestane u njega toliko iveraka. Koristi se za rezanje tankih profila i tvrđih materijala, Hook za dřevo, SBX za metal)
 • Veći kut ivice se koristi kod listova koji su namijenjeni za meki materijal kod koga se stvara puno iveraka (Skip za drvo, EPIC GP ža metal).

4) Prorez

Razmak zubaca, žargonski nazvan razmak, ima utjecaj na širinu spoja koji list pile stvara svojim rezom. Veći razmak zuba koristi se za materijal koji je sklon stezanju (SBX GP serija za rezanje konstrukcionih otvorenih profila ili Hook za rezanje tvrđeg drva). Manji rez bira se tamo gdje se mora postići kvalitetniji i čistiji rez (Regular za drvo, EPIC GP ili SiClone za metal).

5) Var lista pile

Važan sustavni dio svakog lista pile. List je osječen na točku dubljinu i tupo zavaren na varilačkom poluautomatu tehnologijom otpornog zavarivanja. Pravilno izvršen var je ravan, gladak i i u rezu nema preskakivanja niti ljuljanja. Perfektan var predstavlja važan know-how i istodobno je odličjem svakog proizvoditelja listova pile.

Mi se hvalimo time da dajemo jastvo za zavarivanje. Ako vam naš zavar pukne, zameniti ćemo vam ga za novi.

Tematske fotografije

Je li vam ovaj članak pomogao?

Ocijenite i pomozite nam poboljšati naš sadržaj

Ukupna ocjena 5.0
Evaluacija
article-rationg-decoration
Vaša pitanja

Imate nekih pitanja za ovaj članak?